Industrieel Afvalwater

Industriële afvalwaterzuivering is belangrijk om economische en ecologische redenen

In veel productieprocessen wordt water gebruikt; het is vereist in bijna elke stap van een productieproces. Tijdens het proces kan industrieel water een verscheidenheid aan verontreinigingen opnemen, een goede behandeling van dit afvalwater is cruciaal om zowel economische als ecologische redenen. Industrieel water kan een verscheidenheid aan verontreinigingen opnemen, het kan moeilijk zijn om het juiste systeem te kiezen, Dutch Filtration kan u daarbij helpen.

Behoefte van de klant

 • Afvalwater ter plaatse opruimen
 • Lagere operationele kosten
 • Economische manier om afvalwater op te ruimen
 • Verwijderen van totaal opgeloste vaste stoffen en verontreiniging
 • Kleine footprint
 • Geen boetes voor het lozen van afvalwater

Oplossing

 • Een- of meertraps afvalwaterverwijderingssysteem. (Primaire, secundaire en tertiaire behandeling)
 • Kleine Footprint en eenvoudige bediening

Dutch Filtration levert:

 • Eenvoudige bediening
 • Minder afhankelijkheid van 24/7 beschikbaarheid van operators
 • Verbeterde naleving en afvoerkwaliteit
 • Coalescentie, flotatie, filtratie, absorptieoplossing
 • Nieuwste beveiligingsnormen
 • 24/7 klantenservice, persoonlijke service en snelle reactie

Producten voor industrïele afvalwaterzuivering

FILTER KAARSEN

FILTERHUIZEN

FILTERZAKKEN

MEDIA ZANDFILTER

FILTERPERS

VERTICAAL DRUKBLAD
FILTER

SLURRY SKID

DIESEL EN ELECTRISCH AANGEDREVEN POMP

HYDRO-
CYCLONEN

AUTOMATISCH ZELFREINIGEND FILTER

Wij leveren ook de volgende producten en services 

 • Absorptie filters (hydrocarbons)
 • Activef koolfilters
 • Automatische terugspoel filters
 • Slangen
 • Strainers
 • Training en opstart
 • Reserveonderdelen
 • Verhuur

Behandeling van industrieel afvalwater

In veel productieprocessen wordt water gebruikt; het is vereist in bijna elke stap van een productieproces. Tijdens het proces kan industrieel water een verscheidenheid aan verontreinigingen opnemen, een goede behandeling van dit afvalwater is cruciaal om zowel economische als ecologische redenen. Industrieel afvalwater kan verschillende soorten verontreinigingen bevatten; Zwevende vaste stoffen, Bacteriën, zware metalen, PFOS, PFAS, chemicaliën, vetten-oliën-vet, synthetische verbindingen, microplastics, pH en andere stoffen. De kwaliteit van industrieel afvalwater varieert in kwaliteit, afhankelijk van het type industrie. Afvalwaterzuivering is nodig zodat de kwaliteit van het geloosde water het toelaatbare niveau bereikt om geloosd te worden in de oceaan, rivieren of ander oppervlaktewater of voor landbouwgrond. Het is ook om economische redenen belangrijk dat bedrijven die water hergebruiken, de stijgende bedrijfskosten drastisch kunnen verlagen. Afvalwater afvoeren is duur en kan variëren op basis van:

 • Lokale watervoorziening
 • Brandstof- en vrachtvervoerprijzen (vrachtvervoer afvalwater naar zuiveringsbedrijf)
 • Verordeningen van door de overheid geëxploiteerde waterzuiveringsinstallaties

Dutch Filtration kan u helpen bij het vinden van de juiste oplossing

Voor veel bedrijven is het beter om een ​​afvalwaterzuiveringsproces te implementeren. Voor bedrijven die niet bekend zijn met de behandeling en hergebruik van eigen afvalwater kan het lastig zijn om het juiste systeem te kiezen. We bieden een reeks waterbehandelingssystemen die geschikt zijn voor verschillende industrieën. De verschillende soorten vervuiling vereisen verschillende strategieën om de vervuiling te verwijderen

De urgentie van filtratie van industrieel afvalwater

Slechts 2,5% van de totale hoeveelheid water op aarde is zoet water, de rest is zout en is niet bruikbaar tenzij … je het gezouten water behandelt …
Slechts 1% is beschikbaar voor menselijke consumptie, de wereldbevolking groeit zeer snel en daarmee groeit de industriële consumptie snel. In 2010 bedroeg de totale hoeveelheid afvalwater (gecombineerd rioolwater, industrie en landbouw) die dagelijks werd geloosd tientallen miljoenen kubieke meters per dag (bron Corcoran et al.,2010). Dus tegenwoordig zou het nog meer moeten zijn. Het is dus belangrijk om het bedrijfsafvalwater te behandelen voordat het wordt geloosd of nog beter het bedrijfsafvalwater te hergebruiken.

Bronnen van industrieel afvalwater

 • Landbouw
 • Automobiel industrie
 • Bouw
 • Voedselverwerking
 • Brouwerijen
 • Zuivelindustrie
 • Pulp- en papierindustrie
 • IJzer- en staalindustrie
 • Mijnen en steengroeven
 • Industriële fabricage
 • Maritieme diensten
 • Mijnbouw en steengroeven
 • Productie en exploratie van olie en gas

Voordelen van behandeling van industrieel afvalwater

Effectieve industriële afvalwaterbehandeling kan zowel schoon als herbruikbaar water produceren en de totale afvalproductie verminderen. Hier zijn enkele belangrijke voordelen:

 • Afvalwaterzuivering vermindert de hoeveelheid afval die vrijkomt in het milieu
 • Waterverlies door watervervuiling wordt verminderd of komt helemaal niet meer voor
 • Potentieel schadelijke verontreinigingen komen niet in het milieu terecht
 • Slibbehandeling kan herbruikbaar methaan terugwinnen – Natuurlijke mest kan worden teruggewonnen en gebruikt in de landbouw
 • Vereenvoudigde afvalverwerking verlaagt de kosten aanzienlijk
 • Regionale normen voor afvalwaterzuivering en afvalwater kunnen worden gehaald en gehandhaafd, en naleving kan continu worden gecontroleerd

Experience & Innovation

Heeft u vragen of wilt u meer informatie over onze producten?