default-src 'unsafe-inline' https: 'self' data:; upgrade-insecure-requests; frame-ancestors 'self';

OLIE & GAS

Klik hier voor alle Toepassingen in de Olie & Gas Industrie

INDUSTRIE

Klik hier voor alle Toepassingen in de Proces Industrie

TOEPASSINGEN IN OLIE EN GAS

completion fluids filtration

FILTRATIE VAN COMPLETION FLUIDS / WELL BORE CLEAN UP

Het doel van completion vloeistof filtratie, of well bore clean up is het voorkomen van verontreiniging van de bodem in het boorgat.
water injection

WATER INJECTIE

In de olie-industrie wordt met waterinjectie water geïnjecteerd in de olie- of gasformatie, om de druk in de formatie te verhogen en daarmee de productie te stimuleren. Elke bron van water kan worden gebruikt voor injectie maar filtratie van het water voorafgaand aan injectie is cruciaal.

produced water fpso

PRODUCED WATER BEHANDELING

Bij de productie van olie en gas op offshore-platforms is water de grootste afvalstroom. Het is belangrijk dat het geproduceerde water vrij is van deeltjes en bacteriën.

oily water treatment

BEHANDELING VAN OLIEHOUDEND AFVALWATER

De behandeling van oliehoudend afvalwater heeft een breed scala aan toepassingen, in de olie-industrie, olieraffinage, olieopslag, scheepvaart en petrochemische industrieën worden allemaal grote hoeveelheden oliehoudend afvalwater geproduceerd tijdens het fabricageproces.

Frac Fluids Filtration

FRAC FLUIDS

Frac Fluids worden gebruikt om de hoeveelheid te winnen koolwaterstoffen te vergroten. Deze vloeistoffen omvatten typisch gels, wrijvingsverminderaars, crosslinkers, brekers en oppervlakte-actieve stoffen.

filtration-of-completion-fluids-dutch-filtration

OPPERVLAKTE WATER INNAME

Zeewater kan worden gebruikt als procesvloeistof, waterinjectievloeistof en voor koeling of utiliteitssystemen.

pipeline flushing

PIJPLEIDING SPOELEN

Het doorspoelen van pijpleidingen is een proces om de kwaliteit van de pijpleiding te behouden en ervoor te zorgen dat uw apparatuur niet snel verslijt of kapot gaat.

decommisioning

ONTMANTELING

Als olie- en gasvelden het einde van hun levensduur bereiken, moeten ze worden ontmanteld. De boorput moet correct worden schoongemaakt om te voorkomen dat milieuproblemen de onderwaterput open laten.

TOEPASSINGEN IN DE INDUSTRIE

Process water filtration

PROCES WATER

Proceswater wordt breed gedefinieerd als water dat wordt gebruikt in industriële productieprocessen zoals; spoelen, wassen en spuiten, koeltorens, coaten en plateren.

Industrial waste water filtration

INDUSTRIEEL AFVALWATER

Bij industriële afvalwaterfiltratie worden ongewenste bijproducten verwijderd uit afvalwater van industriële locaties.

water pretreatment  for RO

WATER VOORBEHANDELING

Watervoorbehandeling (voor RO of UF) is het proces waarbij zwevende onzuiverheden, vaste stoffen, levende organismen en colloïden uit ongezuiverd water worden verwijderd.

waste water recovery

AFVALWATER TERUGWINNEN

Industrieel afvalwater kan binnen de fabriek worden gerecycled en hergebruikt voor processen zoals koeltorens.

OPPERVLAKTE WATER INNAME

Oppervlaktewater is belangrijk bij de watervoorziening voor industriële toepassingen.

cooling water filtration

KOELWATER FILTRATIE

Koelwater wordt gebruikt om installaties en/of elektronica te koelen. Om uw proces te beschermen is het belangrijk dat dit koelwater ontdaan is van o.a. zwevende vuildeeltjes, kalk, algen,bacteriën, legionella en corrosie.

PROJECT REFERENTIES

Dutch Filtration biedt filteroplossingen voor diverse toepassingen. Voor een overzicht van enkele van onze projecten klik hier

Heeft u vragen of wilt u meer weten?

Open chat
1
Do you need help?
Hello, Can we help you?