Terugwinning van afvalwater

Van afvalwater naar grondstof: Filtratie inzetten voor effectieve terugwinning van afvalwater

Filtratie speelt een essentiële rol bij het succesvol en duurzaam terugwinnen van afvalwater. Het aanpakken van uitdagingen zoals complexe watersamenstellingen, opkomende verontreinigingen en energiebehoeften kan een behoorlijke hindernis vormen bij het implementeren van afvalwaterterugwinningssystemen. Dutch Filtration is gespecialiseerd in het leveren van geavanceerde filtratieoplossingen die helpen om deze uitdagingen te overwinnen. Met behulp van onze geavanceerde technologieën en expertise bieden we op maat gemaakte voorfiltratiesystemen die ontworpen zijn om complexe watersamenstellingen aan te pakken, opkomende verontreinigingen effectief te verwijderen en de energie-efficiëntie te optimaliseren.

Behoefte van de klant

 • Zekerheid dat het teruggewonnen water voldoet aan specifieke kwaliteitsnormen die geschikt zijn voor de beoogde toepassingen voor hergebruik.
 • Betrouwbare werking en constante waterkwaliteit
 • Kosteneffectieve oplossingen die efficiënte behandelingsprocessen bieden, het energieverbruik minimaliseren, het gebruik van chemicaliën verminderen en de totale levenscycluskosten optimaliseren.
 • Duurzaamheid; oplossingen voor afvalwaterterugwinning die de impact op het milieu minimaliseren.
 • Naleving van regelgeving en vergunningen voor afvalwaterterugwinning.
 • De afvalwaterterugwinningssystemen zijn flexibel schaalbaar om aan te passen aan veranderende waterbehoeften en kunnen zich gemakkelijk aanpassen aan toekomstige uitbreidingen of wijzigingen
 • Betrouwbare bewakings- en controlemechanismen om de prestaties van het afvalwaterterugwinningssysteem te garanderen.

Oplossing

 • Afhankelijk van de waterkwaliteit en de gewenste waterkwaliteit, een twee- of drietrapsfiltratieopstelling.
 • Dutch Filtration biedt voorfiltratie en/of polijstoplossingen met zakken of filterpatronen.
 • Precoat filtersystemen
 • Media filters
 • Automatische zelfreinigende filtersystemen

Dutch Filtration levert:

 • Mogelijkheid tot testen op pilotschaal en uitgebreide evaluatie van de afvalwaterkarakteristieken
 • Minder afhankelijkheid van 24-uurs beschikbaarheid van operators
 • Verbeterde naleving en lozingskwaliteit
 • Oplossing met coalescentie, flotatie, filtratie en absorptie
 • Klantenservice die 24 uur per dag, 7 dagen per week beschikbaar is en persoonlijke assistentie en snelle reacties biedt
 • Expertise om uw processen te optimaliseren
 • Kostenbesparingen op filtratie-verbruiksartikelen
 • Filterapparatuur beschikbaar in standaard en aangepaste configuraties
 • Eigen ontwerp- en productiemogelijkheden

Producten afvalwaterterugwinning

AUTOMATISCH ZELF REINIGEND SCREEN FILTER

AUTOMATISCH ZELF REINIGEND DISC FILTER

FILTER KAARSEN

HIGH FLOW FILTER KAARSEN

KAARSEN FILTERHUIS

ZAKKEN FILTERHUIS

DUPLEX FILTER

MEDIA FILTER

VERTICAAL DRUKBLAD FILTER UNIT

FILTER PERS

Wij leveren ook de volgende producten en services

 • Slangen
 • X-overs
 • Training en opstarten
 • Onderdelen
 • Verhuur

Optimale efficiëntie: Het besparen van waterbronnen door terugwinning en filtratie van afvalwater

In grote delen van de wereld wordt waterschaarste steeds dringender vanwege de toenemende bevolkingsgroei, verstedelijking, industrialisatie en klimaatverandering. Als reactie op deze uitdagingen winnen terugwinnings- en filtratiesystemen voor afvalwater aan populariteit als een veelbelovende oplossing om efficiëntie te maximaliseren en waterbronnen te behouden. Deze systemen maken gebruik van geavanceerde technologieën om afvalwater te behandelen en hergebruiken, waardoor de druk op zoetwaterbronnen wordt verminderd.

Potentie van afvalwaterterugwinning: Het potentieel van afvalwaterterugwinning is enorm. Voorheen beschouwd als nutteloos afval, kan afvalwater nu effectief worden teruggewonnen en hergebruikt. Met behulp van doeltreffende behandelingsprocessen, zoals filtratie, kunnen organische stoffen en verontreinigende stoffen uit het afvalwater worden verwijderd, waardoor het wordt omgezet in een waardevolle waterbron. Door geschikte terugwinningssystemen te implementeren, kan gezuiverd afvalwater worden ingezet voor diverse niet-drinkbare doeleinden, zoals irrigatie, industriële processen en zelfs aanvulling van watervoerende lagen. De voordelen van afvalwaterterugwinning zijn talrijk.

Energie besparen door waterterugwinning: Waterterugwinning en filtratie van afvalwater leiden niet alleen tot waterbesparing, maar dragen ook bij aan energiebesparing. Het behandelen en transporteren van zoet water vereist aanzienlijke hoeveelheden energie, terwijl het hergebruik van behandelde afvalwater de behoefte aan dergelijke energie-intensieve processen vermindert. Daarnaast kunnen het gebruik van energiezuinige filtratietechnologieën en optimalisatie van het systeemontwerp de totale energievoetafdruk verder verkleinen, waardoor een positieve synergie ontstaat tussen water- en energiebesparing. Deze geïntegreerde aanpak bevordert duurzaamheid en efficiënt gebruik van zowel water- als energiebronnen, wat cruciaal is in een tijd waarin het behoud van hulpbronnen een topprioriteit is.

Voordelen voor het milieu: Het implementeren van afvalwaterterugwinnings- en filtratiesystemen brengt aanzienlijke voordelen voor het milieu met zich mee. Deze systemen verminderen de lozing van onbehandeld of slecht behandeld afvalwater in rivieren en oceanen, waardoor aquatische ecosystemen worden beschermd en de waterkwaliteit behouden blijft. Door afvalwater geschikt te maken voor hergebruik, verlichten deze systemen ook de druk op zoetwaterbronnen zoals rivieren en meren, waardoor gevoelige ecosystemen beschermd worden en het ecologisch evenwicht behouden blijft. Deze inspanningen dragen bij aan duurzaam waterbeheer en helpen de natuurlijke omgeving te behouden voor toekomstige generaties.

Economische overwegingen: Het implementeren van afvalwaterterugwinning- en filtratiesystemen biedt aanzienlijke economische voordelen. Industrieën kunnen hun waterrekeningen en bedrijfskosten verlagen door de afhankelijkheid van zoetwaterbronnen te verminderen. Gemeenten kunnen hun investeringen in waterinfrastructuur optimaliseren door afvalwaterterugwinningssystemen te integreren, waardoor dure uitbreidingen tot een minimum worden beperkt. Bovendien opent het terugwinnen van waardevolle bronnen uit afvalwater, zoals voedingsstoffen en energie, nieuwe inkomstenstromen en economische kansen.

Met de toenemende dreiging van de wereldwijde watercrisis, zijn afvalwaterterugwinning en filtratie essentiële strategieën om de efficiëntie van waterbronnen te maximaliseren. Door geavanceerde filtratietechnologieën te gebruiken om afvalwater te transformeren tot een waardevolle bron, kunnen we de druk op zoetwaterbronnen verminderen, energie besparen, het milieu beschermen en duurzame economische ontwikkeling stimuleren. Het omarmen van deze innovatieve oplossingen is van cruciaal belang om een waterzekere toekomst te waarborgen voor komende generaties.

Uitdagingen bij het terugwinnen van afvalwater

Hoewel de terugwinning van afvalwater verschillende voordelen heeft, brengt het ook een aantal uitdagingen met zich mee. Hier volgen enkele veelvoorkomende uitdagingen tijdens het proces van afvalwaterterugwinning:

Kwaliteit van het afvalwater: De kwaliteit van afvalwater kan variëren afhankelijk van de bron en de aard van de verontreinigingen. Afvalwater uit verschillende bronnen, zoals industrie, landbouw of huishoudens, kan verschillende soorten verontreinigingen bevatten die een specifieke behandeling vereisen.

Complexiteit van de behandeling: De behandeling van afvalwater voor hergebruik omvat meerdere stappen, waaronder fysische, chemische en biologische processen. Membraanfiltratietechnologieën, zoals omgekeerde osmose (RO) en ultrafiltratie (UF), worden vaak gebruikt. Voorfiltratie is essentieel om membranen te beschermen tegen vervuiling, waardoor hun prestaties en levensduur verbeteren. Het verlengt de levensduur van de membranen, verhoogt de efficiëntie van het systeem en verlaagt de bedrijfskosten. Dit zorgt voor een betrouwbare en duurzame behandeling van afvalwater voor hergebruik.

Overwegingen met betrekking tot energie en kosten: Behandeling en terugwinning van afvalwater kan energie-intensief zijn vanwege pompen, beluchting en geavanceerde technologieën. Bovendien vereist het opzetten van een afvalwaterterugwinningssysteem een adequate infrastructuur, zoals pijpleidingen en opslagfaciliteiten. De kosten voor het implementeren en onderhouden van terugwinningssystemen zijn hoog, maar wegen vaak op tegen de kosten voor het afvoeren van vervuild water en het leveren van zoet water. Het is een uitdaging om een evenwicht te vinden tussen energie en kosten enerzijds en het gewenste niveau van waterterugwinning anderzijds.

Publieke perceptie en acceptatie: Publieke acceptatie van hergebruik van afvalwater kan moeilijk zijn, vooral voor drinkwater. Mensen hebben vaak een aversie tegen het idee om gezuiverd afvalwater te gebruiken. Het is belangrijk om deze aversie te overwinnen en de bezorgdheid over gezondheidsrisico’s weg te nemen door effectieve communicatie en voorlichting over de veiligheid en voordelen van gezuiverd afvalwater.

Regelgeving en normen: Het opstellen en naleven van geschikte voorschriften en normen voor filtratie van gezuiverd afvalwater is een uitdaging vanwege de verschillen tussen landen en mogelijke veranderingen. Nieuwe verontreinigingen en opkomende technologieën maken het nog ingewikkelder om de veranderende normen bij te houden.

Bewaking en controle: Om de kwaliteit en veiligheid van hergebruikt water in het hele distributiesysteem te waarborgen, zijn robuuste bewakings- en controlemaatregelen noodzakelijk. Het implementeren van een uitgebreid controleprogramma om mogelijke verontreinigingen of wijzigingen in de waterkwaliteit op te sporen, is van cruciaal belang. Dit omvat regelmatige bemonstering, analyse en verificatie om ervoor te zorgen dat alle vastgestelde normen strikt worden nageleefd.

Filtratie speelt een essentiële rol in afvalwaterterugwinningssystemen, omdat het zwevende deeltjes en verontreinigende stoffen verwijdert. Hoewel conventionele voorfiltratiemethoden, zoals zandfiltratie, effectief zijn, bieden nieuwere technologieën zoals schijffiltratie en actieve koolfiltratie een aanzienlijk verbeterde filtratie-efficiëntie. Deze geavanceerde technieken zorgen voor een betere verwijdering van verontreinigende stoffen en een verbeterde waterkwaliteit, waardoor ze onmisbaar zijn bij het maximaliseren van het behoud van waterbronnen.

Experience & Innovation

Heeft u vragen of wilt u meer informatie over onze producten?

 

Dutch Filtration

Contact Head Office

Vrijheidweg 61

1521 RP Wormerveer

The Netherlands

 

[email protected]

+31 75 2014000

VAT no.: NL856095060B01

CC no.: 65393252

Contact Manufacturing Facility

Handelsweg 10

1521 NH Wormerveer

The Netherlands

Sales Office North America

Dutch Filtration USA Inc.

14701 ST. Mary’s Lane, Ste. 215 

Houston, TX 77079

[email protected]

+1 832 589 2453

Flag of France
Flag of Portugal

© Copywright Dutch Filtration, all rights reserved