Ontmanteling

De cruciale rol van filtratie bij het beperken van milieurisico’s tijdens de ontmanteling van olie- en gasinstallaties

Filtratie is van cruciaal belang bij de ontmanteling van een olie- en gasinstallatie omdat het de verwijdering van verontreinigende stoffen garandeert, personeel en apparatuur beschermt, het milieu in stand houdt, naleving van de regelgeving vergemakkelijkt en terugwinning van hulpbronnen mogelijk maakt. Door de juiste filtratiepraktijken prioriteit te geven, kan het ontmantelingsproces op verantwoorde wijze worden uitgevoerd, waarbij de gevolgen voor het milieu tot een minimum worden beperkt en duurzaamheid wordt bevorderd.

Behoeften van de klant

 • Veiligheid bij ontmanteling
 • Minimaliseren van kosten en tijd
 • Zoeken naar duurzame oplossingen om de ecologische impact te minimaliseren en duurzaamheid op lange termijn te bevorderen
 • Hoge HSE-normen

Oplossing

 • Filtratiesystemen die speciaal zijn ontworpen voor het ontmantelingsproces en die verontreinigingen zoals sediment, vaste deeltjes en chemische residuen effectief kunnen verwijderen
 • Filtratiesystemen geoptimaliseerd voor het terugwinnen van grondstoffen, waardoor waardevolle componenten zoals olie, gas en water kunnen worden gescheiden en gefilterd om het behoud van grondstoffen en economische voordelen te maximaliseren

Dutch Filtration biedt u:

 • DNV-gecertificeerde, zware apparatuur voor betrouwbare filtratiewerkzaamheden. Waar efficiëntie en HSE prioriteit hebben
 • 24/7 klantenservice, persoonlijk en snel antwoord

Producten ontmanteling

FILTERPERS

DUPLEX KAARSENFILTER

DUPLEX COMBI KAARSEN/ ZAKKENFILTER

DUPLEX ZAKKENFILTER

STAPELBARE SLURRY SKID

HYDROCYCLOON

FILTER ELEMENTEN

OLIE ABSORPTIE KAARSEN

SLURRY SKID

HOSE BASKETS

We leveren ook de volgende producten en diensten

 • Slangen
 • X-overs
 • Training en opstarten
 • Onderdelen
 • Verhuur

De cruciale rol van filtratie bij verantwoorde ontmanteling

Door effectieve filtratiepraktijken te integreren, kunnen we ervoor zorgen dat ontmantelingsprocessen in overeenstemming zijn met verantwoorde praktijken, waarbij de gevolgen voor het milieu worden geminimaliseerd en duurzaamheid op lange termijn wordt bevorderd. Door op effectieve wijze verontreinigingen te verwijderen uit vloeistoffen die tijdens ontmanteling worden aangetroffen, speelt filtratie een essentiële rol bij de bescherming van ecosystemen, de bescherming van personeel en de naleving van milieuvoorschriften. Het omarmen van filtratie is een investering in een schonere, veiligere en duurzamere toekomst.
 • Verwijdering van verontreinigingen: Gedurende de jaren dat een olie- en gasplatform in bedrijf is, hopen zich verschillende verontreinigingen op, waaronder sediment, vaste deeltjes en chemische residuen. Tijdens de ontmanteling is grondige filtratie essentieel om te voorkomen dat deze schadelijke stoffen vrijkomen in het milieu tijdens de ontmanteling en verwijdering.
 • Bescherming van personeel en apparatuur: Veiligheid is van het grootste belang tijdens ontmanteling en filtratie speelt een cruciale rol bij het handhaven van een veilige werkomgeving. Door schadelijke stoffen en deeltjes effectief af te vangen, voorkomen filtratiesystemen mogelijke blootstelling aan gevaarlijke materialen. Bovendien voorkomt een goede filtratie schade aan downstream apparatuur, zoals pompen, kleppen en pijpleidingen, door restafval te verwijderen dat verstoppingen of storingen kan veroorzaken.
 • Voldoen aan voorschriften: De ontmanteling van een olie- en gasplatform vereist de naleving van strenge milieuvoorschriften en vergunningen. Filtratiesystemen spelen een cruciale rol bij het voldoen aan deze eisen door ervoor te zorgen dat de lozingslimieten en richtlijnen voor afvalverwijdering worden nageleefd. Een goede filtratie garandeert dat alle vloeistoffen of materialen die vanaf het platform worden geloosd, voldoen aan de wettelijke normen, waardoor de kans op boetes, straffen of juridische gevolgen wordt verkleind. Het is een cruciaal aspect van verantwoorde ontmanteling.
 • Bescherming van het milieu: Door de juiste filtratiepraktijken prioriteit te geven, minimaliseert het ontmantelingsproces de milieueffecten en beschermt het de gezondheid van ecosystemen en gemeenschappen. Olie, gas en afvalwater kunnen effectief worden behandeld, waardoor het vrijkomen van schadelijke stoffen wordt voorkomen.
 • Terugwinning van hulpbronnen: Filtratie tijdens de ontmanteling biedt de mogelijkheid om grondstoffen terug te winnen. Door het effectief scheiden en filteren van verschillende componenten, zoals olie, gas en water, maken deze systemen het mogelijk om waardevolle bronnen terug te winnen en te hergebruiken. Dit minimaliseert niet alleen afval, maar maximaliseert ook het potentieel voor het behoud van hulpbronnen en economische voordelen. Het verantwoord beheer van hulpbronnen is een cruciaal aspect van duurzame ontmanteling.

Essentiële filtratieapparatuur voor vloeistoffiltratie tijdens ontmanteling

Tijdens de ontmanteling kunnen olie- en gasinstallaties een reeks verontreinigingen bevatten, waaronder koolwaterstoffen, boorvloeistoffen, zwevende vaste deeltjes en zware metalen. Filtratiesystemen zijn ontworpen om deze verontreinigingen effectief te verwijderen uit de vloeistoffen of gassen die worden verwerkt. Afhankelijk van de specifieke eisen en kenmerken van de verontreinigingen kunnen verschillende soorten filters worden gebruikt.

Hier volgen enkele veelgebruikte filtratieapparatuur voor vloeistoffiltratie tijdens ontmanteling:

 1. Filterpers: Filterpersen zijn veelzijdige en efficiënte filtratieapparaten die druk uitoefenen om vaste stoffen van vloeistoffen te scheiden. Ze worden vaak gebruikt voor het ontwateren van slib, het verwijderen van vaste stoffen en het klaren van vloeistoffen.
 2. Duplex kaarzen filter unit: Patronenfilters zijn effectief in het verwijderen van sedimenten, deeltjes en andere verontreinigingen uit vloeistoffen.
 3. Zakkenfilters met twee vaten: Zakfilters gebruiken wegwerpzakken gemaakt van verschillende filtratiematerialen om vaste deeltjes en onzuiverheden op te vangen. Ze zijn geschikt voor hoge doorstroomsnelheden en kunnen worden gebruikt voor zowel grove als fijne filtratie. Naast de standaard zakfilter bieden we ook een zakfilter met hoge capaciteit aan.
 4. Centrifuges: Centrifuges gebruiken centrifugale kracht om vaste deeltjes van vloeistoffen te scheiden. Ze zijn vooral nuttig voor het scheiden van olie- en watermengsels en het verwijderen van fijne deeltjes.
 5. Mediafilters: Deze worden vaak gebruikt voor waterfiltratie en kunnen worden gebruikt om sedimenten en puin te verwijderen tijdens ontmanteling.
 6. Actieve koolstoffilters: Actieve koolstoffilters zijn ontworpen om organische verontreinigingen, geuren en bepaalde chemicaliën te adsorberen en te verwijderen uit vloeistoffen. Ze worden vaak gebruikt voor zuiverings- en polijstprocessen.
 7. Olie-waterafscheiders: Olie-waterafscheiders zijn speciaal ontworpen om olie- en watermengsels te scheiden, zodat koolwaterstoffen worden verwijderd uit afvalwater of andere vloeistoffen die tijdens ontmantelingsprocessen worden aangetroffen. Ons olieslotpatroon in combinatie met ons dubbelwandig vat is een uitstekende oplossing.
 8. Coalescentiefilters: Samenklonterende filters worden gebruikt om niet-mengbare vloeistoffen, zoals olie en water, te scheiden door het samenklonteren van kleine druppels tot grotere druppels te bevorderen, zodat ze gemakkelijker kunnen worden gescheiden.

Experience & Innovation

Heeft u vragen of wilt u meer informatie over onze producten?